trisss

. pvc Dn 110/50-system 2000-szt1 7 zasuwa kołnierzowa typ e dn50 wraz. 4 27 hydrant podziemny dn 80x1000 wolnoprzelotowy typu hawle szt 2 28. Kaufland porównuje ceny z konkurencją. Jest tańszy o 30-40 proc. Firma Hawle produkuje zasuwy kołnierzowe klinowe dn 450 z redukcją przelotu. Wybrana zostanie oferta nie podlegająca odrzuceniu z najniższą ceną. Zasuwa kołnierzowa typu e dn 20-40. Zasuwa Hawle typu e ma prostą konstrukcję. 7830 cena za 1 m. Nr kat. 7831 cena za każde kolejne 0, 5 m.W sprzedaży posiadamy zasuwy produkcji: Akwa, Hawle, Jafar, Maszrol, Saint-Gobain. Zakres średnic: Zasuwy gwintowane od dn 32 do dn 50 Zasuwy kołnierzowe od dn 50 do dn 300 Wykonanie: żeliwo szare lub sferoidalne. Cena na telefon.


Cena netto zŁ/szt. 90/32, 90/40. 94, 00. 110/32, 110/40. 99, 00. 160/32, 160/40. zasuwa koŁnierzowa owalna pn10 z uszczelnieniem gumowym nr kat. 002. wymiar. cena netto zŁ/szt

. 2 15 zasuwa kołnierzowa typ e dn 90 szt 3 16 tuleja kołnierzowa. 4 27 hydrant podziemny dn 80x1000 wolnoprzelotowy typu hawle szt 2.Zasuwa kołnierzowa typ e2 o śr. 100 mm nr kat. 4700e2 hawle. Cena jedn. Wartość. Grupa. 58. KróćceŜ eliwne jednokołnierzowe fw do rur z. hawle. 2. Zasuwa klinowa kołnierzowa dn 150 z miekkim uszczelnieniem. Cena (koszt)-100%. Miejsce i termin składania ofert:
Cena oferty musi wynikać z kosztorysu ofertowego zrobionego na podstawie przedmiaru robót i nie będzie podlegała zmianie. Zasuwa kołnierzowa dn 50 przed odpowietrzeniem; odpowietrzający hawle Nr kat. 9863 dn 50 lub równoważny.

Cena. Wartość. r. m. s. Robotnicy. r-g. 2, 92. 2, 92. Zasuwa typ e, kołnierzowa Fi· 100· mm. hawle nr kat. 4000 szt. 1. 1. Króciec żeliwny ciśnieniowy . w węzłach stosować zasuwy żeliwne, kołnierzowe, klinowe, z miękkim. Ø 90/1i1/4” wraz z zasuwą Hawle dn 32 wyposażoną w obudowę teleskopową oraz. Uzyskała największą ilość punktów, ponieważ jej cena była najniższa. . Zasuwy kołnierzowe klinowe oraz zasuwy do przyłączy domowych, 2. Hydranty nadziemne i podziemne dn. Fabryka Armatury hawle Spółka z o. o. Ul. Oferta z najniższą ceną: 141995. 15 oferta z najwyższą ceną: 175463. 67. • Hydrant należy wyposażyć w zasuwę kołnierzową Hawle typ„ e” nr kat. Przyjęto ceny roboczogodziny i stawki narzutów zgodnie z cytowanym wyżej.
 • Zasuwy kołnierzowe klinowe, bezgniazdowe z miękkim uszczelnieniem np. Firmy hawle wraz z obudowami i skrzynkami ulicznymi do zasuw. Składniki ceny jednostkowej określone w d-m. 00. 00. 00, pkt. 9. 1. – roboty przygotowawcze.
 • Ceny. Opis. Jedn. Miary. Ilość. Cena zł. Wartość zł. 5 x 6). Zasuwa typ e kołnierzowa bez obudowy Fi 150 mm np. hawle nr kat 4000 kpl. 2. 00. 0. 00. 0. 00.
 • Nazwa, Cecha, Cena netto 2010, Indeks. 234, 4705e2, 4, Zasuwa kołnierzowa długa typu e2, dn 50 pn 16, 769. 00 pln, zs4705050e2xg16.
 • Cena brutto. Ilość. Wartość brutto. 6 kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów fi 80 hawle. 56 zasuwa typu" E" kołnierzowa o śr. 150 mm szt. 5. 57 zasuwa typu" E" kołnierzowa o śr. 80 mm szt. 2. 58 zaślepka pe fi 40.Zasuwa kołnierzowa typu e2, z klinem miękkouszczelniającym, dn 150. łączniki kołnierzowe waga nr kat. 7992 (Hawle) dn 200, dn 150, dn 100, dn 80. Cena wykonanej i odebranej sieci wodociągowej obejmuje:
Eko Plus Zasuwy klinowe z miekkim uszczelnieniem do wody· Obudowy teleskopowe do zasuw. Przepustnica kołnierzowa-do wody ekn® z pokryciem epoksydowym. hawle. akwa. 8. Zasuwa fi 80 kołnierzowa podziemna z miękkim uszczelnieniem. Kryteria oceny ofert: najniŜ sza cena.
 • Uwzględnia tylko jedną– wg średniej ceny z poprzednich realizacji wg projektu powtarzalnego. Zasuwy żeliwne do zgrzewania/kołnierzowe, Nr kat. 4090. hawle Sp. z o. o. pl 62-028 koziegŁowy ul. Piastowska 9.
 • Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę. Przed i za wodomierzem zasuwy kołnierzowe typu e2 dn50 nr kat. 5500 firmy Hawle lub firmy Jafar lub inne równowaŜ ne z uszczelnieniem miękkim.
 • Włazy żel 5t, 15t, 25t, 40t, wpusty deszczowe, kołnierzowe 25t i 40t. hawle (hawle) Zasuwy wodociągowe i kanalizacyjne, hydranty, przepustnice.
 • Cena netto [zł]. Wymiana zaworu odcinającego o połączeniach kołnierzowych lub zasuwy w zestawie wodomierza głównego w studni lub w budynku (usługa z materiałem). 3800, zasuwa hawle nr kat. 2500, trzpień do zasuwy hawle nr kat.5809999 zasuwa eliwna klinowa kołnierzowa o śr. 150 mm np hawle 4000e2. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość. Wartość króciec dwukołnierzowy ff średn 80
. Armatura zaporowa: zasuwy klinowe kołnierzowe krótkie wyposażone. Skrzynki uliczne teleskopowe z płytą podkładową, typu hawle 2050, lub. Równoważne. Cena za wykonane roboty obejmuje: 75 Zasuwa hawle kołnierzowa Fi 300mm nr kat. 4005e2. Cena. Wartość. 1. Ciągnik gąsienicowy 50-55km (37-40kW). m-g. 11250. 2. Ciągnik kołowy 74kW (1). Hawle nr kat. 5186-kpl 2 25 Zasuwa typu e kołnierzowa z obudową i skrzynką. Oferta z najniższą ceną: 239800/Oferta z najwyższą ceną: 239800.
Hawle, Hawle Fabryka Armatury, Koziegłowy, Zasuwy, Armatura Combi. Opaski do napraw i nawiercania, Połączenia kołnierzowe zabezpieczenia przed. Cena. Wartość. 59. ZasuwaŜ eliwna kołnierzowa dn80 pn16 firmy Hawle, nr kat. 4000 szt. 2000. 60. Zawory spustowe grzybkoweŜ eliwne kołnierzowe Pn= 1, 6MPa kpl.Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o. KpI. 1. 0205-05 śr. 200 mm bez nasuwki (oroducent: hawle badź avk). 13 knr-w 2-18. Zasuwy żeliwne.Cena jedn. Wartość. 1 Przewód wodociągowy. 1. 1 Roboty ziemne. 10. 0000170-020 zasuwy wodociągowe kołnierzowe o śr. 80 mm. hawle.2. 2. 2 Zasuwy kołnierzowe płaskie Dn 150mm, Dn100 mm, Dn 80mm, Dn 50mm z żeliwa. jafar, hawle), na ciśnienie nominalne 1, 6 MPa, wyposażone. Ceny wynagrodzenia wykonawcy. Na wyroby systemowe wykonawca tych wyrobów winien posiadać.80/90mm-3 szt, tuleje kołnierzowe zgrzewane z kołnierzem ruchomym. pe200/225mm-3 szt; zasuwa kołnierzowa dn200 pn16 (Hawle.Zasuwa kołnierzowa s-1140 oraz s-1240. Kołnierzowa w zabudowie krótkiej (s-1140) oraz długiej (s-1240). Producent: Danfoss.Opis i dane kontaktowe firmy: Fabryka Armatury Hawle Spółka z oo Serwis 24h. zasuwa, zawÓr, hydrant, obudowy do zasuw, ksztaŁtki rurowe, koŁnierzowe.Cena. Wartość. 34 knnr 4 1022/06 Kształtki z pvc-u ciśnieniowe. 35 knr 2-18w 0205. 1/05 Zasuwy z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowe z obudową, o średnicy. 225/63 mm hawle lub równoważne z zaworem odcinającym kątowym i.Zasuwa kołnierzowa typu e DN100mm pn16 zŜ eliwa sferoidalnego– hawle. Zasuwa dwustronnie kołnierzowa typu e dn65 pn16– firmy hawle.Trójnika żeliwnegoϕ 200/200 kołnierzowego, zasuwy firmy Hawle kołnierzowe dn200 nr. Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje:. Zasuwy: hawle lub podobne z obudową i skrzynka uliczną. Zasuwaφ 150. Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje: − dostawę materiałów. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania.Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach pvc i. pe, Dn· 80· mm. Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach pvc i pe, Dn· 80· mm. Zasuwy Hawle. Cena. Wartość. 1. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym.Cena za każde kolejne 0, 5 m. Przy zamawianiu podać średnicę nominalną i długość zabudowy! Fabryka Armatury Hawle Spółka z o. o. 62-028 Koziegłowy telefon: 061) 81 11 400 ul. Piaskowa 9. Korpus dn 400, z przyłączem kołnierzowym dn 500. Wymagane długości śrub: kołnierz zasuwy-kołnierz (pn 10).Hydrant podziemny przeciwpożarowy+ zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniana z obudową i skrzynką uliczną (jakości Hawle lub avk). Dn 110/50-system 2000-szt1 7 zasuwa kołnierzowa typ e dn50 wraz. Hydrant podziemny dn 80x1000 wolnoprzelotowy typu hawle szt 2 28.Wykonac w oparciu o opaske do nawiercania hawle z odejsciem kolnierzowym on 80, zasuwa hawle on 80 i zaworem zwrotnym kulowym socla-oanfoss typ 408.Z kołnierzem Dn80mm oraz zasuwą kołnierzową Dn80mm nr kat. 4000 i kształtką żeliwną. Zasuwy nożowe Dn100mm z napędem elektrycznym. auma firmy np. hawle. Cena 1 mb wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje:Zwężka kołnierzowa dla rur pcv dn. 80/65· mm Hawle kpl. 1. 66. Zasuwa typu. Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robót objętych umową jest ceną.

Hawle Fittings Factory Ltd. Contact Koziegłowy, st. Sand 9, tel 061 8111400 internet Hawle Fittings Factory Ltd. Send mail to Hawle Fittings Factory Ltd.

Cena jednostkowa netto wartość netto. vat. 22% wartosć brutto. 1). 2). 3). 4). 5). 6)= (3* 5). 7)= (6* 22%). 8)= (6+ 7). 1. Zasuwa żeliwna kołnierzowa. Do rur pe Dn 150/160 szt 215 zasuwa kołnierzowa typ e dn 90 szt 316 tuleja kołnierzowa. iv. 2. 1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Ą zasuwa klinowa z miękkim. i uszczelnieniem (krótka). 0 100 i 21, 0 hawle. ' nr kat 4000. 2 i zwężka kołnierzowa ffr i. 0 100/80 j 9, 5 hawle. i nr kat.
 • Citroën ax 1, 4l d* hu 11/2008* e2*, Sedan/Limuzyna cena: 1 826 pln. Zasuwy 150 mm firmy Hawle typu e2. Jednostka: 10 szt 0, 3000. Zasuwa żeliwna kołnierzowa typ 400 e2 fi 80 pn16 mm z obudo-ciągnik gąsiennicowy 55 kW (75km).
 • . Kształtka mma pvc Dn 110/50-system 2000-szt17 zasuwa kołnierzowa typ e dn50 wraz z obudowa telesk. iv. 2. 1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • Zasuwa kołnierzowa np. Typ e dn32 pn10 prod. Np. hawle nr kat. 4000 szt. 1. − Hydranty nadziemny dn80 szt. 1. 3. opis istniejĄcego stanu zagospodarowania.ZasuwyŜ eliwne kołnierzowe hawle nr kat. 4000e2 na ciśnienie 1, 0 MPa: zasuwy Dn 80mm. 5 kpl+ 5 do hydrantów. Zasuwy Dn 40 mm.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za. Produkcji hawle, avk armadan. Zasuwy klinowe, owalne kołnierzowe,. 7 zasuwa kołnierzowa typ e dn50 wraz z obudowa telesk kpl 1. 27 hydrant podziemny dn 80x1000 wolnoprzelotowy typu hawle szt 2.. 26 kształtka mma pvc Dn 110/50-system 2000-szt17 zasuwa kołnierzowa typ. Hydrant podziemny dn 80x1000 wolnoprzelotowy typu hawle szt 228 skrzynka.ZasuwaŜ eliwna kołnierzowa dn80 nr kat. 4000 prod. Np. Hawle wraz z obudową teleskopową do zasuw typ e nr kat. 9500 dn80 prod. Np. Hawle oraz skrzynką uliczną.Węzły na sieci wykonane będą z kształtek żeliwnych kołnierzowych firmy Hawle. w węzłach zasuwy kołnierzowe firmy Hawle. Hydranty naziemne sztywne Hawle.