trisss

Zator tętnicy płucnej jest trzecią najczęstszą przyczyną śmiertelności spośrod chorób układu krążenia (po zawale i udarze mózgu) w Europie i Ameryce.


Zator, zatkanie światła tętnicy przez ciało płynące z prądem krwi. Zator tętnicy w kończynie wywołuje gwałtowne bóle i zblednięcie kończyny,. Diagnostka zatoru płucnego. Arteriografia płócna to gold st. echo, arteriografia płócna, tk. np to nieprawidłowy wzrost ciśnienia w tętnicy płucnej> 25mmHg w spoczynku lub> 30 w wysiłku; w badaniu doplerowskim.